ภาษา: ภาษาบาวาเรีย [Boarisch]

กลับไปยังภาษาบาวาเรีย

 • การออกเสียง : oktoba oktoba
 • การออกเสียง : Feldweg Feldweg
 • การออกเสียง : aufsagen aufsagen
 • การออกเสียง : akkurat akkurat
 • การออกเสียง : Ripperl Ripperl
 • การออกเสียง : bissl bissl
 • การออกเสียง : Östareich-Ungarn Östareich-Ungarn
 • การออกเสียง : Pfuerti Pfuerti
 • การออกเสียง : Guad Guad
 • การออกเสียง : Innschpruckh Innschpruckh
 • การออกเสียง : arba arba
 • การออกเสียง : abgehen abgehen
 • การออกเสียง : Freindin Freindin
 • การออกเสียง : wassd wassd
 • การออกเสียง : pumperlgesund pumperlgesund
 • การออกเสียง : ferdl ferdl
 • การออกเสียง : Topfentascherl Topfentascherl
 • การออกเสียง : Pflaumenmuaserl Pflaumenmuaserl
 • การออกเสียง : Pass Lueg Pass Lueg
 • การออกเสียง : bairishe bairishe
 • การออกเสียง : Weckerl Weckerl
 • การออกเสียง : Bärbl Bärbl
 • การออกเสียง : Wimmerl Wimmerl
 • การออกเสียง : Rindviech Rindviech
 • การออกเสียง : Watsche Watsche
 • การออกเสียง : Rengschburg Rengschburg
 • การออกเสียง : Kiachl Kiachl
 • การออกเสียง : abdrucken abdrucken
 • การออกเสียง : Mädel Mädel
 • การออกเสียง : anpacken anpacken
 • การออกเสียง : Keusche Keusche
 • การออกเสียง : Topferl Topferl
 • การออกเสียง : ma g'stessn ma g'stessn
 • การออกเสียง : bamstig bamstig
 • การออกเสียง : Isarpreiß Isarpreiß
 • การออกเสียง : babba babba
 • การออกเสียง : Lederhosn Lederhosn
 • การออกเสียง : auweh auweh
 • การออกเสียง : austauchen austauchen
 • การออกเสียง : aft aft
 • การออกเสียง : pfiarti pfiarti
 • การออกเสียง : kaml kaml
 • การออกเสียง : abseilen abseilen
 • การออกเสียง : Maxl Maxl
 • การออกเสียง : Hamperer Hamperer
 • การออกเสียง : Poin Poin
 • การออกเสียง : a geh a geh
 • การออกเสียง : bandel bandel
 • การออกเสียง : pfiadi pfiadi
 • การออกเสียง : Kalb Kalb
 • การออกเสียง : ähern ähern
 • การออกเสียง : fallen lassen fallen lassen
 • การออกเสียง : Boarn Boarn
 • การออกเสียง : Hubert von Goisern Hubert von Goisern
 • การออกเสียง : Migga Migga
 • การออกเสียง : Liacht Liacht
 • การออกเสียง : Weiberhelden Weiberhelden
 • การออกเสียง : hoagaschtn hoagaschtn
 • การออกเสียง : die Gfriesa die Gfriesa
 • การออกเสียง : Bawesen Bawesen
 • การออกเสียง : Annamirl Annamirl
 • การออกเสียง : Tiroul Tiroul
 • การออกเสียง : Wasen Wasen
 • การออกเสียง : Batzen Batzen
 • การออกเสียง : anbauen anbauen
 • การออกเสียง : Greißler Greißler
 • การออกเสียง : Kegeln Kegeln
 • การออกเสียง : zudecken zudecken
 • การออกเสียง : bitschee bitschee
 • การออกเสียง : Fredl Fesl Fredl Fesl
 • การออกเสียง : Z'erscht Z'erscht
 • การออกเสียง : Inglstådt Inglstådt
 • การออกเสียง : Beidl Beidl
 • การออกเสียง : Hannerl Hannerl
 • การออกเสียง : Wiesn-Diandl Wiesn-Diandl
 • การออกเสียง : Zwetschgnmandal Zwetschgnmandal
 • การออกเสียง : Fangermanndl Fangermanndl
 • การออกเสียง : Wammerl Wammerl
 • การออกเสียง : Gschaflhuber Gschaflhuber
 • การออกเสียง : ausschweiben ausschweiben
 • การออกเสียง : Guadl Guadl
 • การออกเสียง : Heigeign Heigeign
 • การออกเสียง : jausnen jausnen
 • การออกเสียง : daane daane
 • การออกเสียง : annägeln annägeln
 • การออกเสียง : Petersil Petersil
 • การออกเสียง : dafein dafein
 • การออกเสียง : Stopsel Stopsel
 • การออกเสียง : jänna jänna
 • การออกเสียง : abräumen abräumen