ภาษา: ภาษาอาหรับ [العربية]

กลับไปยังภาษาอาหรับ

 • การออกเสียง : غدا غدا
 • การออกเสียง : نبيذ نبيذ
 • การออกเสียง : عبد عبد
 • การออกเสียง : فبراير فبراير
 • การออกเสียง : Daesh Daesh
 • การออกเสียง : نجار نجار
 • การออกเสียง : مطارات مطارات
 • การออกเสียง : اسم اسم
 • การออกเสียง : شمال شمال
 • การออกเสียง : سعدت بلقائك سعدت بلقائك
 • การออกเสียง : تمساح تمساح
 • การออกเสียง : رمضان رمضان
 • การออกเสียง : عنب عنب
 • การออกเสียง : ظفر ظفر
 • การออกเสียง : 40 40
 • การออกเสียง : عائلة عائلة
 • การออกเสียง : عطشان عطشان
 • การออกเสียง : عاصفة عاصفة
 • การออกเสียง : فقدان فقدان
 • การออกเสียง : عدن عدن
 • การออกเสียง : عم عم
 • การออกเสียง : 86 86
 • การออกเสียง : جبن جبن
 • การออกเสียง : محامي محامي
 • การออกเสียง : قذف قذف
 • การออกเสียง : موضوع موضوع
 • การออกเสียง : أحبك أحبك
 • การออกเสียง : بني بني
 • การออกเสียง : أذن أذن
 • การออกเสียง : أخ أخ
 • การออกเสียง : أربعة عشر أربعة عشر
 • การออกเสียง : أكتوبر أكتوبر
 • การออกเสียง : يوم يوم
 • การออกเสียง : جامع جامع
 • การออกเสียง : شاطئ شاطئ
 • การออกเสียง : مطبخ مطبخ
 • การออกเสียง : صندوق صندوق
 • การออกเสียง : الله أكبر الله أكبر
 • การออกเสียง : لغة لغة
 • การออกเสียง : آب آب
 • การออกเสียง : 99 99
 • การออกเสียง : ستون ستون
 • การออกเสียง : جلد جلد
 • การออกเสียง : نعم نعم
 • การออกเสียง : ألمانيا ألمانيا
 • การออกเสียง : هم هم
 • การออกเสียง : اثنا عشر اثنا عشر
 • การออกเสียง : Amin Maalouf Amin Maalouf
 • การออกเสียง : ض ض
 • การออกเสียง : 64 64
 • การออกเสียง : عشاء عشاء
 • การออกเสียง : Salem Salem
 • การออกเสียง : خبره خبره
 • การออกเสียง : جدا جدا
 • การออกเสียง : يونيو يونيو
 • การออกเสียง : فتح فتح
 • การออกเสียง : بغداد بغداد
 • การออกเสียง : جنوب جنوب
 • การออกเสียง : عرف عرف
 • การออกเสียง : هل هل
 • การออกเสียง : وضع وضع
 • การออกเสียง : اليونان اليونان
 • การออกเสียง : بلد بلد
 • การออกเสียง : عنوان عنوان
 • การออกเสียง : إبط إبط
 • การออกเสียง : عود عود
 • การออกเสียง : مجمل مجمل
 • การออกเสียง : ثلج ثلج
 • การออกเสียง : عقد عقد
 • การออกเสียง : برق برق
 • การออกเสียง : روح روح
 • การออกเสียง : لون لون
 • การออกเสียง : 9 9
 • การออกเสียง : مصور مصور
 • การออกเสียง : مثل مثل
 • การออกเสียง : طريق طريق
 • การออกเสียง : ما ما
 • การออกเสียง : آن آن
 • การออกเสียง : زهرة زهرة
 • การออกเสียง : شخص شخص
 • การออกเสียง : يوسف يوسف
 • การออกเสียง : 46 46
 • การออกเสียง : عرب عرب
 • การออกเสียง : البحرين البحرين
 • การออกเสียง : شتاء شتاء
 • การออกเสียง : 2004 2004
 • การออกเสียง : 57 57
 • การออกเสียง : سمك سمك
 • การออกเสียง : مكتبة مكتبة
 • การออกเสียง : طعام طعام