ภาษา: ภาษาอังกฤษเก่า [Englisc]

กลับไปยังภาษาอังกฤษเก่า

 • การออกเสียง : sol sol
 • การออกเสียง : an an
 • การออกเสียง : wyrm wyrm
 • การออกเสียง : sand sand
 • การออกเสียง : eng eng
 • การออกเสียง : ah ah
 • การออกเสียง : lyft lyft
 • การออกเสียง : hit hit
 • การออกเสียง : hundred hundred
 • การออกเสียง : Hund Hund
 • การออกเสียง : his his
 • การออกเสียง : him him
 • การออกเสียง : sē
 • การออกเสียง : Horn Horn
 • การออกเสียง : Wind Wind
 • การออกเสียง : inc inc
 • การออกเสียง : ears ears
 • การออกเสียง : ic ic
 • การออกเสียง : toþ toþ
 • การออกเสียง : ċild ċild
 • การออกเสียง : Sē þe mē ne cwelþ, mē ġiefþ mihte. Sē þe mē ne cwelþ, mē ġiefþ mihte.
 • การออกเสียง : hine hine
 • การออกเสียง : ēa ēa
 • การออกเสียง : æthelƿulf æthelƿulf
 • การออกเสียง : slæp slæp
 • การออกเสียง : modor modor
 • การออกเสียง : broþor broþor
 • การออกเสียง : eald eald
 • การออกเสียง : fæder fæder
 • การออกเสียง : nefa nefa
 • การออกเสียง : þunresdæg þunresdæg
 • การออกเสียง : Wes hāl. Wes hāl.
 • การออกเสียง : Hū eald is þīn dohtor? Hū eald is þīn dohtor?