ภาษา: ภาษาอังกฤษเก่า [Englisc]

กลับไปยังภาษาอังกฤษเก่า

 • การออกเสียง : wyrm
  wyrm
 • การออกเสียง : eng
  eng
 • การออกเสียง : an
  an
 • การออกเสียง : sol
  sol
 • การออกเสียง : lyft
  lyft
 • การออกเสียง : sand
  sand
 • การออกเสียง : inc
  inc
 • การออกเสียง : hit
  hit
 • การออกเสียง : ah
  ah
 • การออกเสียง : sunne
  sunne
 • การออกเสียง : ic
  ic
 • การออกเสียง : hundred
  hundred
 • การออกเสียง : Wind
  Wind
 • การออกเสียง : Hund
  Hund
 • การออกเสียง : sē
 • การออกเสียง : Lang
  Lang
 • การออกเสียง : his
  his
 • การออกเสียง : him
  him
 • การออกเสียง : lagu
  lagu
 • การออกเสียง : Horn
  Horn
 • การออกเสียง : iċ þē lufiġe.
  iċ þē lufiġe.
 • การออกเสียง : Bearn
  Bearn
 • การออกเสียง : ears
  ears
 • การออกเสียง : modor
  modor
 • การออกเสียง : toþ
  toþ
 • การออกเสียง : Sē þe mē ne cwelþ, mē ġiefþ mihte.
  Sē þe mē ne cwelþ, mē ġiefþ mihte.
 • การออกเสียง : ēa
  ēa
 • การออกเสียง : ċild
  ċild
 • การออกเสียง : enġel
  enġel
 • การออกเสียง : hine
  hine
 • การออกเสียง : æthelƿulf
  æthelƿulf
 • การออกเสียง : Wes hāl.
  Wes hāl.
 • การออกเสียง : broþor
  broþor
 • การออกเสียง : slæp
  slæp
 • การออกเสียง : þunresdæg
  þunresdæg
 • การออกเสียง : cnēo
  cnēo
 • การออกเสียง : nefa
  nefa
 • การออกเสียง : eald
  eald
 • การออกเสียง : fæder
  fæder
 • การออกเสียง : Hū eald is þīn dohtor?
  Hū eald is þīn dohtor?