คำ: zwiwwel

เพิ่มใน: 02/02/2011 ฟังแล้ว:5 ครั้ง

ใน:

การออกเสียงใน ลักเซมเบิร์ก [lb]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงzwiwwelในลักเซมเบิร์ก

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Jeff SaibeneTëntenVeianenum Holleschbiergënnen