วิธีการออกเสียงZäsiumในลักเซมเบิร์ก

คำ: Zäsium

เพิ่มใน: 17/10/2012
ใน: chemical element

Zäsiumอยู่ระหว่างการพิจารณาที่การออกเสียงใน:

แก้ไขคำ:

· เพิ่มภาษา
· เพิ่มหมวดหมู่

แจ้งปัญหาคำนี้:

คำนี้มีข้อผิดพลาดอย่างไร?
กรุณาแจ้งข้อผิดพลาดที่นี่.