คำ: yuvtlhe'

เพิ่มใน: 29/11/2012 ฟังแล้ว:9 ครั้ง

การออกเสียงใน คลิงออน [tlh]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงyuvtlhe'ในคลิงออน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Huq'abjavchaDvay'cha'qu'