คำ: yuvtlhe'

การออกเสียงใน คลิงออน [tlh]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงyuvtlhe'ในคลิงออน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: QeDpInnItlhpachmu'poHHo'