คำ: Yek

ใน:
Yekการออกเสียงใน เปอร์เซีย [fa]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงYekในเปอร์เซีย

เสียงและภาษาบนแผนที่

Yekการออกเสียงใน เคิร์ด [ku]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงYekในเคิร์ด

สุ่มคำ: مالکیتفراروانشناسیبي زنيفراموش کردنسیر