คำ: yebo

เพิ่มใน: 25/09/2008 ฟังแล้ว:757 ครั้ง

ใน:

การออกเสียงใน สวาติ [ss]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงyeboในสวาติ

เสียงและภาษาบนแผนที่

การออกเสียงใน พวกสูลู [zu]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงyeboในพวกสูลู

การออกเสียงใน สเปน [es]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงyeboในสเปน

สุ่มคำ: lihhashi, inggwenya, indvodza, umfati, incwadzi