คำ: winking

ใน:
winkingการออกเสียงใน อังกฤษ [en]
ˈwɪŋkɪŋ

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงwinkingในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

winkingการออกเสียงใน เยอรมัน [de]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงwinkingในเยอรมัน

สุ่มคำ: Twittersuredataliteraturesquirrel