คำ: Waitrose

เพิ่มใน: 04/05/2009 ฟังแล้ว:744 ครั้ง

การออกเสียงใน อังกฤษ [en]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงWaitroseในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: orbicularconversationMawganlimbheterosexuality