คำ: Verlautbarungsorgan

เพิ่มใน: 23/04/2012 ฟังแล้ว:1 ครั้ง

การออกเสียงใน เยอรมัน [de]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงVerlautbarungsorganในเยอรมัน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Präsenzbestände, Günter Grass, Hydroxychinolin, Anhänge, ß