คำ: vedic

ใน:
vedicการออกเสียงใน ฮินดี [hi]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงvedicในฮินดี

เสียงและภาษาบนแผนที่

vedicการออกเสียงใน อังกฤษ [en]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงvedicในอังกฤษ

สุ่มคำ: यकीननहैदराबादपचपनबिनादहेज