คำ: Vaudésirs

เพิ่มใน: 07/04/2010 ฟังแล้ว:10 ครั้ง

การออกเสียงใน ฝรั่งเศส [fr]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงVaudésirsในฝรั่งเศส

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Enchanteleurs, Cardinal Richelieu, savoureux, Saint-Cyr, Henri Charrière