คำ: upenyu

ใน:
upenyuการออกเสียงใน โชน่า [sn]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงupenyuในโชน่า

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Mhukamilicndatendanyuchimawere