คำ: uitkeringsfraude

ใน:
การออกเสียงใน ดัตช์ [nl]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงuitkeringsfraudeในดัตช์

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Verenigde Statenhuisraarmakenkoningin