คำ: Troiae qui primus ab oris

ใน:
Troiae qui primus ab orisการออกเสียงใน ละติน [la]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงTroiae qui primus ab orisในละติน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: a fortioricuius regni non erit finisPublius Ovidius Nasooportetdulcis, dulce