คำ: Tarbert

ใน:
Tarbertการออกเสียงใน สก็อต [sco]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงTarbertในสก็อต

เสียงและภาษาบนแผนที่

Tarbertการออกเสียงใน อังกฤษ [en]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงTarbertในอังกฤษ

สุ่มคำ: DewarKincardineStenhousemuirbothyTeuchter