คำ: strawberry

ใน:
strawberryการออกเสียงใน อังกฤษ [en]
ˈstrɔːbri

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงstrawberryในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

Definition
  • Definition of strawberry

    • sweet fleshy red fruit
    • any of various low perennial herbs with many runners and bearing white flowers followed by edible fruits having many small achenes scattered on the surface of an enlarged red pulpy berry
    • a soft red birthmark

สุ่มคำ: milkaboutlittleAmericaTexas