คำ: strawberry

ใน:
strawberryการออกเสียงใน อังกฤษ [en]
ˈstrɔːbri

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงstrawberryในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: fuckshut upyouroofy'all