คำ: Stewart Menzies

เพิ่มใน: 18/02/2010 ฟังแล้ว:190 ครั้ง

การออกเสียงใน อังกฤษ [en]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงStewart Menziesในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Parker, angel, pluot, D'Souza, craquelure