คำ: spremuta

เพิ่มใน: 21/03/2010 ฟังแล้ว:178 ครั้ง

การออกเสียงใน อิตาลี [it]
spre'muta

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงspremutaในอิตาลี

เสียงและภาษาบนแผนที่

การออกเสียงใน เวนิส [vec]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงspremutaในเวนิส

สุ่มคำ: insanabilità