คำ: Solon

เพิ่มใน: 14/02/2010 ฟังแล้ว:217 ครั้ง

การออกเสียงใน ฝรั่งเศส [fr]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงSolonในฝรั่งเศส

เสียงและภาษาบนแผนที่

การออกเสียงใน กรีกโบราณ [grc]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงSolonในกรีกโบราณ

สุ่มคำ: le Parlement européen, Chantal Dupuy-Dunier, je ne sais quoi, Michel Chion, laissez-faire