คำ: sobrenatural

เพิ่มใน: 19/04/2009 ฟังแล้ว:31 ครั้ง

การออกเสียงใน สเปน [es]
so.βɾe.na.tuˈɾal

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงsobrenaturalในสเปน

เสียงและภาษาบนแผนที่

การออกเสียงใน โปรตุเกส [pt]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงsobrenaturalในโปรตุเกส

การออกเสียงใน คาตาลัน [ca]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงsobrenaturalในคาตาลัน

สุ่มคำ: jícara, vives, arquería, calle, combinada