คำ: skake

เพิ่มใน: 14/01/2013 ฟังแล้ว:53 ครั้ง

ใน:

การออกเสียงใน ฟรีสแลนด์เวสเทิร์ [fy]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงskakeในฟรีสแลนด์เวสเทิร์

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: spylder, rykdom, himel, brulloft, bûter