คำ: sit back

เพิ่มใน: 14/07/2011 ฟังแล้ว:130 ครั้ง

การออกเสียงใน อังกฤษ [en]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงsit backในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: roughness, Meaghan, shitebag, film director, John Keay