คำ: Sinta

เพิ่มใน: 20/07/2008 ฟังแล้ว:154 ครั้ง

การออกเสียงใน ตากาล็อก [tl]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงSintaในตากาล็อก

เสียงและภาษาบนแผนที่

การออกเสียงใน อินโดนีเซีย [ind]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงSintaในอินโดนีเซีย

สุ่มคำ: Labing dalawa, Cagayan de Oro, Bulacan, Parang, paksâ