คำ: septiyembre

ใน:
septiyembreการออกเสียงใน ซีบัวโน [ceb]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงseptiyembreในซีบัวโน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Maayo manMaayo man koUnsa imong ngalan ?Unsa'y ngalan nimo ?Taga-asa ka ?