คำ: septiyembre

เพิ่มใน: 07/08/2012 ฟังแล้ว:46 ครั้ง

ใน:

การออกเสียงใน ซีบัวโน [ceb]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงseptiyembreในซีบัวโน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: ugma