คำ: septiyembre

ใน:
septiyembreการออกเสียงใน ซีบัวโน [ceb]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงseptiyembreในซีบัวโน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Manga-on ta !Manga-on ta ninyo !Maayong pagbyahi !Maayong pagbyahe !Wala ko kasabot