คำ: septiyembre

ใน:
septiyembreการออกเสียงใน ซีบัวโน [ceb]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงseptiyembreในซีบัวโน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Taga-diin ka ?Taga dis-a ka?Taga-aha ka ?Nalipay ko nga nakaila ko nimoMalipayon ko nga nakaila ko nimo