คำ: schnell

การออกเสียงใน เยอรมัน [de]
ʃnɛl

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงschnellในเยอรมัน

เสียงและภาษาบนแผนที่

การออกเสียงใน Pennsylvania Dutch [pdc]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงschnellในPennsylvania Dutch

สุ่มคำ: ScheißeichMünchenFriedrich NietzscheTechnische Universität