คำ: sawubona

ใน:
การออกเสียงใน พวกสูลู [zu]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงsawubonaในพวกสูลู

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: eSowetoeThekwinieduzeekhayaekugcineni