คำ: sati

เพิ่มใน: 14/07/2009 ฟังแล้ว:892 ครั้ง

การออกเสียงใน สันสกฤต [sa]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงsatiในสันสกฤต

เสียงและภาษาบนแผนที่

การออกเสียงใน เฮาซา [ha]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงsatiในเฮาซา

การออกเสียงใน ภาษาโลก [eo]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงsatiในภาษาโลก

satiอยู่ระหว่างการพิจารณาที่การออกเสียงใน:

สุ่มคำ: अभिसंबुध्यतेकालिदासःसम्यक्संबुद्धTaxilaRaimundo Panikkar