คำ: sardine

ใน:
sardineการออกเสียงใน อังกฤษ [en]
sɑːˈdiːn

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงsardineในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

sardineการออกเสียงใน ฝรั่งเศส [fr]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงsardineในฝรั่งเศส

sardineการออกเสียงใน อิตาลี [it]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงsardineในอิตาลี

sardineการออกเสียงใน ดัตช์ [nl]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงsardineในดัตช์

sardineการออกเสียงใน เยอรมัน [de]
zaʁˈdiːnə

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงsardineในเยอรมัน

สุ่มคำ: thoughtmountaincaughtdecadencecat