คำ: sangaribo

เพิ่มใน: 22/10/2008 ฟังแล้ว:29 ครั้ง

การออกเสียงใน อีโลกาโน [ilo]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงsangariboในอีโลกาโน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: tatangmosaluyotnagalisNatengil-iliwen