คำ: San Nicolas

เพิ่มใน: 20/07/2008 ฟังแล้ว:89 ครั้ง

การออกเสียงใน อีโลกาโน [ilo]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงSan Nicolasในอีโลกาโน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: kantonaalumamaytabtabmailibaymakaturog