คำ: samari

การออกเสียงใน สวาฮิลี [sw]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงsamariในสวาฮิลี

เสียงและภาษาบนแผนที่

การออกเสียงใน คาตาลัน [ca]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงsamariในคาตาลัน

samariอยู่ระหว่างการพิจารณาที่การออกเสียงใน:

สุ่มคำ: ndongoElimuSamahaniThamaniMwalimu