คำ: Rosh Hashanah

ใน:
Rosh Hashanahการออกเสียงใน ฮิบรู [he]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงRosh Hashanahในฮิบรู

เสียงและภาษาบนแผนที่

Rosh Hashanahการออกเสียงใน อังกฤษ [en]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงRosh Hashanahในอังกฤษ

สุ่มคำ: כריכת ספריםשֹדרותאברהםצֵירֶהדוד