คำ: repertoire

ใน:
repertoireการออกเสียงใน อังกฤษ [en]
ˈrepətwɑː(r)

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงrepertoireในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

repertoireการออกเสียงใน เยอรมัน [de]
ʀepɛʁˈto̯aːɐ̯

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงrepertoireในเยอรมัน

repertoireการออกเสียงใน ฝรั่งเศส [fr]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงrepertoireในฝรั่งเศส

repertoireการออกเสียงใน ดัตช์ [nl]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงrepertoireในดัตช์

สุ่มคำ: milkaboutlittleAmericaTexas