คำ: ratite

ใน:
ratiteการออกเสียงใน อังกฤษ [en]
ˈrætaɪt

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงratiteในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

ratiteการออกเสียงใน ฝรั่งเศส [fr]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงratiteในฝรั่งเศส

สุ่มคำ: bastardLondonWednesdayAprilGermany