คำ: Qapla'

เพิ่มใน: 24/12/2008 ฟังแล้ว:4.1K ครั้ง

ใน:

การออกเสียงใน คลิงออน [tlh]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงQapla'ในคลิงออน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: QI'tomerchay'je'ghIbtIj