คำ: Piret Järvis

ใน:
การออกเสียงใน เอสโตเนีย [et]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงPiret Järvisในเอสโตเนีย

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: LillkooksuhkurõluAntsla