คำ: piazza

ใน:
piazzaการออกเสียงใน อิตาลี [it]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงpiazzaในอิตาลี

เสียงและภาษาบนแผนที่

piazzaการออกเสียงใน อังกฤษ [en]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงpiazzaในอังกฤษ

piazzaอยู่ระหว่างการพิจารณาที่การออกเสียงใน:

สุ่มคำ: Friuli Venezia GiuliaCarabinierilatteacquaLorenzo