คำ: Orientierungsjahr

เพิ่มใน: 21/06/2012 ฟังแล้ว:34 ครั้ง

การออกเสียงใน เยอรมัน [de]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงOrientierungsjahrในเยอรมัน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: EntschwefelungsmittelHändetrocknenLiedkeverdrilltKöpper