คำ: ordenado

ใน:
การออกเสียงใน สเปน [es]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงordenadoในสเปน

เสียงและภาษาบนแผนที่

การออกเสียงใน โปรตุเกส [pt]
ordenado

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงordenadoในโปรตุเกส

สุ่มคำ: divergiendomujerbuenas nochesidiomabuenos días