คำ: Ophiuchus

ใน:
การออกเสียงใน อังกฤษ [en]
/ˌɒfiːˈjuːkəs/

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงOphiuchusในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: fuckshut upyouroofy'all