คำ: Onkologie

ใน:
การออกเสียงใน เยอรมัน [de]
ˌɔŋkoloˈɡiː

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงOnkologieในเยอรมัน

เสียงและภาษาบนแผนที่

การออกเสียงใน เช็ก [cs]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงOnkologieในเช็ก

สุ่มคำ: ScheißeichMünchenFriedrich NietzscheTechnische Universität