คำ: Oktubre

เพิ่มใน: 16/01/2010 ฟังแล้ว:102 ครั้ง

ใน:

การออกเสียงใน ตากาล็อก [tl]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงOktubreในตากาล็อก

เสียงและภาษาบนแผนที่

การออกเสียงใน ซีบัวโน [ceb]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงOktubreในซีบัวโน

สุ่มคำ: talagangkamelyoCagayanisdahalong