คำ: ojó àikú

เพิ่มใน: 28/07/2011

ใน:

สุ่มคำ: Ireti