คำ: odara

เพิ่มใน: 08/04/2010 ฟังแล้ว:116 ครั้ง

การออกเสียงใน โปรตุเกส [pt]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงodaraในโปรตุเกส

เสียงและภาษาบนแผนที่

การออกเสียงใน อิกโบ [ig]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงodaraในอิกโบ

สุ่มคำ: dearticulação