คำ: Obote

เพิ่มใน: 04/10/2012

ใน:

สุ่มคำ: nyumaFlorinimrefukikohozimpishi