คำ: Obote

ใน:

สุ่มคำ: ayannandingang'ombezawadiazali