คำ: Obote

ใน:

สุ่มคำ: MimiweweDar es Salaambabachai