คำ: Où puis-je prendre

เพิ่มใน: 17/12/2008 ฟังแล้ว:5.3K ครั้ง

การออกเสียงใน ฝรั่งเศส [fr]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงOù puis-je prendreในฝรั่งเศส

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Clémence