คำ: nyingma

nyingmaการออกเสียงใน ธิเบต [bo]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงnyingmaในธิเบต

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: སྲུང་བམཉམ་འཇོགགསུབ་པངའི་གླེང་མོལངའི་ལེགས་སྒྲིག