คำ: nous avons pu

เพิ่มใน: 17/04/2015 ฟังแล้ว:0 ครั้ง

การออกเสียงใน ฝรั่งเศส [fr]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงnous avons puในฝรั่งเศส

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: gestuelleLaLaurievéritéJean-Paul SartreMeyzieu